Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies sklepu Bunny Expert

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach sklepu internetowego Bunny Expert, dostępnego pod adresem https://bunny.expert

Administratorem sklepu jest Katarzyna Stosio-Witczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „BEX Katarzyna Stosio-Witczak” z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Polna 65, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 846-158-18-61.

Kontakt z administratorem sklepu możliwy pod pod adresem e-mail info@bunny.expert oraz pod numerem telefonu 690150450

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Administrator – Katarzyna Stosio-Witczak,  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „BEX Katarzyna Stosio-Witczak” z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Polna 65, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 846-158-18-61,

2) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://bunny.expert,

3) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu.

§ 2

Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie takich jak formularz założenia konta, formularz zamówienia, formularz zapisu na newsletter.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza założenia konta przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta Użytkownika w Sklepie.

4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia.

5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter, przetwarzane są w celu przesyłania newslettera.

6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1) prawo do wglądu do swoich danych osobowych,

2) prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1) Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21, REGON: 242888558, KRS: 0000414281 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

2) FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091 – w celu korzystania z systemu mailingowego FreshMail, służącego do przesyłania newslettera,

3) Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP: 525-000-73-13, KRS: 000033497 – w celu dostawy zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie,

4) Sever – Sewer Skrzypiński, Bonczyka 4/3, 51-138 Wrocław, NIP: PL 8951916211, REGON: 022074760 – w celu integracji Sklepu z oprogramowaniem do wystawiania faktur i paragonów oraz usługami kurierskimi za pomocą oprogramowania Baselinker,

§ 3

Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu:

1) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku,

2) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu.

§ 5

Logi serwera

1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Bunny Expert. Znamy się na królikach. Zamknij