Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE W SKLEPIE BUNNY EXPERT

Jeśli coś z zamówieniem poszło nie tak, jeśli chcesz zwrócić towar w ustawowym czasie 14 dni albo otrzymałeś wadliwy produkt  – w pierwszej kolejności skontaktuj się z nami mailowo: info@bunny.expert lub telefonicznie: 690 150 450. Postaramy się znaleźć wspólnie rozwiązanie tej sytuacji.

Zwrot towaru

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeśli z jakiegoś powodu chciałbyś zwrócić zakupione towary, masz prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

Aby dokonać zwrotu, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład za pomocą pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: info@bunny.expert

Możesz skorzystać także wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego tutaj: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Bezpośredni koszt odesłania produktu leży po Twojej stronie, jednak w przypadku odstąpienia od umowy, jesteśmy zobowiązani zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot kosztów odsyłki towaru ponosimy w przypadku, gdy odstępujesz całkowicie od umowy tzn. zwracasz całe swoje zamówienie. W przypadku odesłania pojedynczych produktów z zamówienia, sklep nie ma obowiązku zwracania kosztów wysyłki.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłaś/-eś się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Jako Konsument ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Adres do zwrotów:
BEX Katarzyna Stosio-Witczak
ul. Towarowa 13/ hala A
87-100 Toruń
tel. 690150450

Reklamacja

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Jako Sprzedawca jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci produkt wolny od wad.

Jeśli produkt, który kupiłeś u nas, ma wadę, jako Kupujący możesz:
1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
2. żądać usunięcia wady,
3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jeśli stwierdzisz wadę produktu, powinieneś poinformować nas o tym, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Zadbaj o dokumentację – zrób zdjęcia produktu i / lub zachowaj wadliwy produkt i prześlij go nam na nasz koszt.

Możesz  skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego tutaj: FORMULARZ REKLAMACYJNY jednak nie jest to obowiązkowe.

Jako Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, możesz na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

Ustosunkujemy się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).